חוטים ובידודים מתכווצים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 הבא
ATUM 3/1 בידוד מתכווץ עם דבק 3/1 מ"מ

ATUM 3/1 בידוד מתכווץ עם דבק 3/1 מ"מ צבע שחור

פרטים נוספים הוסף להצעה
ATUM 4/1 בידוד מתכווץ עם דבק 4/1 מ"מ

ATUM 4/1  בידוד מתכווץ עם דבק 4/1 מ"מ שחור

פרטים נוספים הוסף להצעה
ATUM4.8/1.5 בידוד מתכווץ עם דבק 4.8/1.5 מ"מ

ATUM4.8/1.5  בידוד מתכווץ עם דבק 4.8/1.5 מ"מ שחור

פרטים נוספים הוסף להצעה
ATUM 6/2 בידוד מתכווץ עם דבק 6/2 מ"מ

ATUM 6/2 בידוד מתכווץ עם דבק 6/2 מ"מ שחור

פרטים נוספים הוסף להצעה
ATUM 9/3 בידוד מתכווץ עם דבק 9/3 מ"מ

ATUM 9/3 בידוד מתכווץ עם דבק 9/3 מ"מ שחור

פרטים נוספים הוסף להצעה
ATUM 12/3 בידוד מתכווץ עם דבק 12/3 מ"מ

ATUM 12/3 בידוד מתכווץ עם דבק 12/3 מ"מ שחור

פרטים נוספים הוסף להצעה
ATUM 16/4 בידוד מתכווץ עם דבק 16/4 מ"מ

ATUM 16/4 בידוד מתכווץ עם דבק 16/4 מ"מ שחור

פרטים נוספים הוסף להצעה
ATUM 24/6 בידוד מתכווץ עם דבק 24/6 מ"מ

ATUM 24/6 בידוד מתכווץ עם דבק 24/6 מ"מ שחור

פרטים נוספים הוסף להצעה
ATUM 32/8 בידוד מתכווץ עם דבק 32/8 מ"מ

ATUM 32/8 בידוד מתכווץ עם דבק 32/8 מ"מ שחור

פרטים נוספים הוסף להצעה
ATUM 39/13 בידוד מתכווץ עם דבק 39/13 מ"מ

ATUM 39/13 בידוד מתכווץ עם דבק 39/13 מ"מ שחור

פרטים נוספים הוסף להצעה
ATUM 50/16.6 בידוד מתכווץ עם דבק 50/16.6מ"מ

ATUM 50/16.6 בידוד מתכווץ עם דבק 50/16.6מ"מ שחור

פרטים נוספים הוסף להצעה
1 2 3 4 5 6 7 8 9 הבא