T31

1 2 3 4 הבא
T31-01JS02

ראש 0.2RSSB  מעלות 450 HAKKO

פרטים נוספים הוסף להצעה
T31-01KU

ראש  KU  מעלות 450 HAKKO

פרטים נוספים הוסף להצעה
T31-02D08

ראש 0.8D  מעלות 400 HAKK

פרטים נוספים הוסף להצעה
T31-02D16

ראש 1.6D מעלות 400 HAKKO

פרטים נוספים הוסף להצעה
T31-02D24

ראש 2.4D  מעלות 400 HAKK

פרטים נוספים הוסף להצעה
T31-02D52

ראש 5.2D מעלות 400 HAKKO

פרטים נוספים הוסף להצעה
T31-01D08

ראש 0.8D  מעלות 450 HAKKO

פרטים נוספים הוסף להצעה
T31-01D16

ראש 1.6D מעלות 450 HAKKO

פרטים נוספים הוסף להצעה
T31-01D24

ראש 2.4D מעלות 450 HAKKO

פרטים נוספים הוסף להצעה
T31-01D52

ראש 5.2D מעלות 450 HAKKO

פרטים נוספים הוסף להצעה
T31-01J02

ראש  0.2RSB  מעלות 450 HAKKO

פרטים נוספים הוסף להצעה
T31-01JL02

ראש  0.2RLB  מעלות 450 HAKKO

פרטים נוספים הוסף להצעה
1 2 3 4 הבא