תחנת הלחמה משולבת

HAKKO FM-206

תחנת הלחמה בעלת ביצועים גבוהים

פרטים נוספים הוסף להצעה
HAKKO FR-701

תחנת  משולבת - מלחם + שואב בדיל

פרטים נוספים הוסף להצעה
HAKKO FR-702

תחנת  משולבת  - מלחם + שואב בדיל + אויר חם

פרטים נוספים הוסף להצעה