תחנת שאיבת בדיל

HAKKO FM206-15

תחנת הלחמה בעלת ביצועים גבוהים

פרטים נוספים הוסף להצעה
HAKKO FR701-68

תחנת  משולבת - מלחם + שואב בדיל

פרטים נוספים הוסף להצעה
HAKKO FR702-68

תחנת  משולבת  - מלחם + שואב בדיל + אויר חם

פרטים נוספים הוסף להצעה
HAKKO FR301-18

אקדח שואב בדיל נייד 110W LF ESD 

פרטים נוספים הוסף להצעה
HAKKO FR400-68

תחנת שאיבת בדיל דיגיטלי 300W LED FREE ESD

פרטים נוספים הוסף להצעה
68-HAKKO FR410

תחנת שאיבת בדיל דיגיטלי 170W LED FREE ESD

פרטים נוספים הוסף להצעה
HAKKO FM204-23 ESD

תחנת שאיבת בדיל דיגיטלי 70W LED FREE ESD

פרטים נוספים הוסף להצעה