בדיל 60/40

PB06 KU MER

בדיל 0.6 מ"מ 60/40, 1 ליברה

 

פרטים נוספים הוסף להצעה
PB08 KU MER

בדיל 0.8 מ"מ 60/40, 1 ליברה

 

פרטים נוספים הוסף להצעה
PB08 0.5LBS

בדיל 0.8 מ"מ 60/40, 0.5 ליברה

פרטים נוספים הוסף להצעה
PB1 KU MER

בדיל 1 מ"מ 60/40, 1 ליברה

 

פרטים נוספים הוסף להצעה
PB1 0.5LBS

בדיל 1 מ"מ 60/40, 0.5 ליברה

פרטים נוספים הוסף להצעה
PB12 1LBS

בדיל 1.2 מ"מ 60/40, 1 ליברה

פרטים נוספים הוסף להצעה
PB12 0.5LBS

בדיל 1.2 מ"מ 60/40, 0.5 ליברה

פרטים נוספים הוסף להצעה
PB16 1LBS

בדיל 1.6 מ"מ 60/40, 1 ליברה

פרטים נוספים הוסף להצעה
PB16 0.5LBS

בדיל 1.6 מ"מ 60/40, 0.5 ליברה

פרטים נוספים הוסף להצעה
PB2 1LBS

בדיל 2 מ"מ 60/40, 1 ליברה

פרטים נוספים הוסף להצעה
PB3 1LBS

בדיל 3 מ"מ 60/40, 1 ליברה

פרטים נוספים הוסף להצעה