סקינים ולהבים

63001D1/1

סכין חיתוך  1  #  USA PROEDGE

פרטים נוספים הוסף להצעה
11=42611D

להב שפיץ 11 לסכין 63001D

פרטים נוספים הוסף להצעה