מיקרוסקופים

HST-3CBW

מיקרוסקופ מקצועי עם הגדלה X20-40

פרטים נוספים הוסף להצעה
ZTX-20-C2/300

מיקרוסקופ מקצועי הגדלה של X10 X30. 

פרטים נוספים הוסף להצעה
ZTX-G-C2

מיקרוסקופ בעל זום הגדלה מי 7.5 עד 36. 

פרטים נוספים הוסף להצעה
DSM0745-J4

מיקרוסקופ עם זום X7-X45

פרטים נוספים הוסף להצעה
DSM0745-3-J4

מיקרוסקופ טרינוקולרי עם זום X7-X45

פרטים נוספים הוסף להצעה
DSM0745-P

מיקרוסקופ עם זום X7-X45 עם בסיס מתחתי 

פרטים נוספים הוסף להצעה
DSM0745-3-P

מיקרוסקופ טרינוקולרי עם זום X7-X45 עם בסיס מתחתי 

פרטים נוספים הוסף להצעה
DSM0745-TD2

מיקרוסקופ עם זום X7-X45 עם בסיס מתחתי עם זרוע גדול ללא תאורה 

פרטים נוספים הוסף להצעה
DSM0745-TD3

מיקרוסקופ עם זום X7-X45 עם בסיס מתחתי עם זרוע גדול ללא תאורה 

פרטים נוספים הוסף להצעה
DSM0745-3-TD3

מיקרוסקופ טרינוקולרי עם זום X7-X45 עם בסיס מתחתי עם זרוע גדול ללא תאורה 

פרטים נוספים הוסף להצעה