AM-1319

משטח מתכתי במידות 13X19 ס"מ כולל חמישה מגנטים עם חריצים

תואמים לכל סוגי המעגלים 

כולל רגליות סיליקון לאחיזה יציבה

מתאים לעבודות הלחמה תחת מיקרוסקופ