6967 לק לקיבוע ברגים - אדום

JELT 6967 לק לקיבוע ברגים - אדום
עמידות רטט גבוה
עמידות טמפ': 135°C to -40°C 
מתייבש בעשר דק'
30 מ"ל