6966 לק לקיבוע ברגים - ירוק

JELT 6966 לק לקיבוע ברגים - ירוק
עמידות רטט גבוה
עמידות טמפ': 135°C to -40°C 
מתייבש בעשר דק'
30 מ"ל